Výživové poradenství

Po vstupní diagnostice a rozboru tělesné hmotnosti se snažíme nastavit stravovací návyky ve prospěch racionální stravy.

Razíme teorii, že ve zdravém těle zdravý duch, proto se naše klienty snažíme vzdělávat prostřednictvím konzultací a odborných seminářů. V praxi nám nejde o držení drastických diet a půstů, ale o rozšíření obzorů v oblasti výživy a hledání optimálního způsobu stravování.

Pouze v kombinaci úpravy stravy s přiměřeným výdejem můžeme dosáhnout žádoucích výsledků.