Kineziotaping

Kineziotaping

Modní doplněk nebo účinná metoda?

Za kinesiologický tejp (KT) považujeme adhesivní (přilnavou), elastickou pásku, kterou do světa fyzioterapie vnesl chiropraktik Dr. Kenzo Kase v 70. Letech 20. Století. V rehabilitaci se často používá pro ovlivnění svalového napětí, bolesti, otoku, či podpory svalové funkce. Jsou však všechny tyto efekty dostatečně prokázány? 

Pro lepší pochopení dále zmíněného je dobré seznámit se, co vlastně leží nad samotnou svalovou tkání, kterou chceme pomocí KT ovlivnit. Nejsvrchnější vrstvou je kůže, pod ní se nachází podkoží, které můžeme rozdělit na dvě patra. První patro obsahuje povrchovou tukovou tkáň a druhé patro hlubokou tukovou tkáň. Tyto patra se navzájem liší svou architektonikou. Mezi povrchovou a hlubokou tukovou tkání se nachází povrchová fascie. Pod hlubokou tukovou tkání hluboká fascie a následně tkáň svalová.

Tenká průžná páska není schopna zachránit kotník před vymknutím, či zastabilizovat ramenní kloub před jeho vykloubením.

Právě hluboká tuková tkáň hraje v potvrzení, či vyvrácení mechanického efektu KT významnou roli. Tato tkáň je díky svému architektonickému uspořádání značně mobilní. Změny napětí svalové tkáně, se tedy nepřenáší do vrchních vrstev podkoží a kůže. To stejné platí v obráceném směru – při změně napětí kůže nedochází ke změně mechanického napětí na úrovni svalové tkáně.  Z výše zmíněného tedy vyplývá, že při nalepení KT na kůži nemůže docházet k mechanické změně napětí na úrovni tkáně svalové. Dá se tedy KT vůbec k něčemu využít? 

Stabilizace kloubů pomocí KT bychom také neměli zbytečně přeceňovat. Tenká průžná páska není schopna zachránit kotník před vymknutím, či zastabilizovat ramenní kloub před jeho vykloubením. O možné stabilizaci kloubů se dá uvažovat při použití pevného tejpu.

Na základě empirických poznatků můžeme o KT uvažovat, při splnění určitých podmínek, v rámci snížování lokálního otoku, nebo hematomu po zranění či operaci. Z hlediska odborných studií však není tato účinnost 100% potvrzena. 

Na závěr je třeba také uvažovat o psychologickém efektu KT, tudíž placebo efektu, který může být využit jako odkladná forma rehabilitace. Pro zvídavější jedince doporučujeme zhlédnout příspěvek na FB stránkách REHAEDUCA – Čech Z.: Pružný tejp ve fyzioterapii- mýty vs. Evidence. Kde jsou jednotlivé možné efekty důkladně rozebrány.

Zdroje:

  • POON, Ky Y., et al. „Kinesiology tape does not facilitate muscle performance: A deceptive controlled trial.“ Manual therapy 20.1 (2015): 130-133.
  • LETAFATKAR, Amir, et al. „Comparing the effects of no intervention with therapeutic exercise, and exercise with additional Kinesio tape in patients with shoulder impingement syndrome. A three-arm randomized controlled trial.“ Clinical Rehabilitation 35.4 (2021): 558-567.
  • HÖRMANN, Julie, et al. „Kinesiotaping for postoperative oedema–what is the evidence? A systematic review.“ BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 12.1 (2020): 1-14.
  • ČECH, Z.: “Pružný tejp ve fyzioterapii – mýty vs. evidence. virtuální konference Tělovýchovné lékařství 2020. (vyzvaná přednáška)”
  • www.kinesiotaping.com
  • https://www.wikiskripta.eu/w/K%C5%AF%C5%BEe